◆ Type ◆
image
ชุดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบแบบติดผนัง

ชุดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบแบบติดผนัง ประกอบด้วยท่อรางน้ำแบบต่อกับหัวฝักบัวติดตั้งในส่วนของพื้นที่อาบน้ำ  หากคุณต้องการแช่น้ำในอ่างอาบน้ำก็สามารถเติมน้ำร้อนลงในอ่างจากสายรางน้ำหรือสายฝักบัวโดยตรง 
image
 ชุดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบชนิดติดผนัง (รวมชุดฝักบัว)
    (ติดตั้งได้เฉพาะแบบไร้เคาน์เตอร์)

ชุดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบชนิดติดผนัง (รวมชุดฝักบัว) ติดตั้งระหว่างพื้นที่อาบน้ำกับอ่างอาบน้ำ สามารถใช้งานโดยการเลื่อนรางน้ำ มีตัวก๊อกน้ำเชื่อมต่อกับฝักบัวเข้าด้วยกัน

image
ชุดก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ

สามารถเติมน้ำร้อนลงไปในอ่างได้ทันที และตัวก๊อกมีระบบที่สามารถปรับอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้
◆ Function ◆

รายการเทอร์โมสตัทก๊อกแบบกดอัตโนมัติก๊อกน้ำ 2 หัว
เทอร์โมสตัท (Thermostat) หรือ วาล์วน้ำ คือวาล์วทำหน้าที่ควบคุมระบบระบายความร้อนมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิทำงานของน้ำในอ่างอาบน้ำให้คงที่สม่ำเสมอตลอดเวลาก๊อกน้ำแบบปุ่มกดอัตโนมัติ สามารถกดเพื่อเปิด / ปิดน้ำ และมีที่ปรับควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนและอัตราการไหลของน้ำก๊อกน้ำ 2 หัว แยกหัวแบบน้ำร้อนและน้ำเย็น สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้ด้วยการหมุนหัวก๊อกน้ำ
รุ่นที่รองรับชุดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบแบบติดผนัง

ชุดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบชนิดติดผนัง (รวมชุดฝักบัว)


ชุดก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ


◆ Lineup ◆

ชุดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบแบบติดผนัง

※ประเภทก๊อกน้ำที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของเคาน์เตอร์ ซีรีส์ และขนาด 

  ชุดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบชนิดติดผนัง (รวมชุดฝักบัว)

 Unit Bath ซีรีส์ : Predencia / Relage
รายการเทอร์โมสตัท
(Metal Hose)
เทอร์โมสตัท
(Silver Hose)
ก๊อกน้ำรหัส: KF3000HC-1Nรหัส: TBV03415SC-1E
ที่แขวนฝักบัว
Shower hook slide bar TN-1020
※ภาพของเทอร์โมสตัท (Silver Hose) ที่แขวนฝักบัวเป็นแบบ Shower hook ธรรมดา ในการติดตั้งจริงจะเป็นแบบ Shower hook slide bar 


  Unit Bath ซีรีส์ : Emelord
รายการเทอร์โมสตัท
(Silver Hose)
เทอร์โมสตัท
(Metal Hose)
เทอร์โมสตัท
(Silver Hose)
ก๊อกน้ำรหัส: KF3000TTKS-1Nรหัส: KF3000HC-1Nรหัส: TBV03415SC-1E
ที่แขวนฝักบัวShower Hook
※การติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำในซีรีส์ Emelord จะต้องดูแปลนห้องน้ำก่อน โปรดสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติม
※ภาพของสินค้ารหัสTBV03415SC-1E ผลิตโดยผู้ผลิต TOTO
 
 Unit Bath ซีรีส์: Mina
รายการก๊อกน้ำ 2 หัว
(White Hose)
เทอร์โมสตัท
(Silver Hose)
เทอร์โมสตัท
(Metal Hose)
เทอร์โมสตัท
(Silver Hose)
ก๊อกน้ำรหัส: SB1104-1-Tรหัส: KF3000TTKS-1Nรหัส: KF3000HC-1Nรหัส: TBV03415SC-1E
ที่แขวนฝักบัวShower Hook

※ภาพสินค้ารหัส TBV03415SC-1E ผลิตโดยผู้ผลิต TOTO

 

 ชุดก๊อกผสมติดอ่างอาบน้ำ

 Unit Bath ซีรีส์: Predencia

รายการก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ รุ่นหัวแบน(แบบมี 2 ด้ามจับ)ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
รุ่นหัวกลม

(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ
(ใช้ระบบเทอร์โม)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ
ชนิดติดผนัง

(ใช้ระบบเทอร์โม)
รหัสสินค้าKM71CUR23TKKM72NKM83GCUTKKM297MKM159GCR24
ขนาดห้องน้ำที่รองรับทุกขนาดทุกขนาด ทุกขนาด3.306 ตรม. / 4.13 ตรม.  2.48 ตรม.
※ขนาดห้องน้ำที่ระบุในตารางใช้เกณฑ์วัดพื้นที่เป็นหน่วยฐานของพื้นที่ญี่ปุ่นคือ สึโบะ (1 สึโบะ= ประมาณ 3.306ตารางเมตร) 


 Unit Bath ซีรีส์: Relage

รายการก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ รุ่นหัวแบน(แบบมี 2 ด้ามจับ)ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
รุ่นหัวกลม
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
รุ่นหัวกลม ชนิดติดผนัง
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ
ชนิดติดผนัง
(ใช้ระบบเทอร์โม)
รหัสสินค้าKM71CUR23TKKM72NKM83GCUTKKM2G3TKR24KM159GCR24
ขนาดห้องน้ำที่รองรับ3.306 ตรม. / 4.13 ตรม. 3.306 ตรม. / 4.13 ตรม. 3.306 ตรม. / 4.13 ตรม.  2.48 ตรม.ทุกขนาด
※ขนาดห้องน้ำที่ระบุในตารางใช้เกณฑ์วัดพื้นที่เป็นหน่วยฐานของพื้นที่ญี่ปุ่นคือ สึโบะ (1 สึโบะ= ประมาณ 3.306ตารางเมตร) 


 Unit Bath ซีรีส์:  Emelord

รายการก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
รุ่นหัวกลม
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ
รุ่นหัวกลม ชนิดติดผนัง
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ
(ใช้ระบบเทอร์โม)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ
ชนิดติดผนัง
(ใช้ระบบเทอร์โม)
รหัสสินค้าKM87CUR22TKKM2G3TKR24KM297MKM159GCR24
ขนาดห้องน้ำที่รองรับ3.306 ตรม. / 4.13 ตรม.  2.48 ตรม.3.306 ตรม. / 4.13 ตรม.  2.48 ตรม.
※ขนาดห้องน้ำที่ระบุในตารางใช้เกณฑ์วัดพื้นที่เป็นหน่วยฐานของพื้นที่ญี่ปุ่นคือ สึโบะ (1 สึโบะ= ประมาณ 3.306ตารางเมตร) 
 
 Unit Bath ซีรีส์:  Mina
รายการก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ รุ่นหัวกลม
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ รุ่นหัวกลม ชนิดติดผนัง
(แบบมี 2 ด้ามจับ)
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ชนิดติดผนัง
(ใช้ระบบเทอร์โม)
รหัสสินค้าKM87CUR22TKKM2G3TKR24KM159GCR24
ขนาดห้องน้ำที่รองรับ3.306 ตรม. / 4.13 ตรม. 2.48 ตรม.ทุกขนาด
※ขนาดห้องน้ำที่ระบุในตารางใช้เกณฑ์วัดพื้นที่เป็นหน่วยฐานของพื้นที่ญี่ปุ่นคือ สึโบะ (1 สึโบะ= ประมาณ 3.306ตารางเมตร) 


◆ Option ◆

■ Shower hook / Slide bar

รายการShower Hook Slide Bar
(ประเภทมีราวจับ)
Shower Hook Slide Bar
Shower Hook
รหัสสินค้าT1020SMHTN-1020-
ความยาว1020mm.1020mm.-
รองรับน้ำหนักสูงสุด60kg.- 
※ไม่สามารถใช้ที่เป็นแบบราวจับได้
-

 

SHOWERHEAD

Eco Shower W
(Made by KVK)
Eco Shower X
(Made by KVK)
Eco Shower Y
(Made by Paloma)
Eco Shower Z
(Made by SANEI)
Massage Shower
รุ่นประหยัดน้ำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมอัตราการไหลของน้ำด้วยมือ สามารถเปลี่ยนเป็นระบบ Hard-Massage ด้วยระบบหัวแบบ 3WAYหัวฝักบัวพร้อมปุ่มที่ให้คุณเปิดและปิดน้ำได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียวระบบน้ำแบบเจ็ท รุ่นประหยัดน้ำ ตัวด้ามจับแบบบางถือง่ายและสะดวกสบายสำหรับเด็กและผู้สูงอายุhigh-class type เรียบ หรู และประหยัดน้ำ อุปกรณ์หัวฝักบัวแข็งแรงทนทาน จับถนัดมือฝักบัวอาบน้ำแรงดันสูง อ่อนนุ่ม โมเลกุลเล็กอาบสบาย ดุจการทำสปา
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้